บ้าน > เกี่ยวกับเรา>บริการของเรา

บริการของเรา

 • บริการก่อนการขาย

  · การสำรวจ
  · การวิจัยผลิตภัณฑ์
  · ค้นคว้าเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือการแข่งขันของคุณ
  · การประเมินผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันของคุณ
  · การสร้างกลยุทธ์การโทร

 • บริการหลังการขาย

  · อะไหล่ฟรี
  · การติดตั้งนอกสถานที่
  · การคืนและเปลี่ยนสินค้า
  · บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมสนาม
  · ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ต่างประเทศ